Go to Top

Kart Başvurusu ve Şartları

Hangi yabancılar başvurabilir? Türkiye’de ikamet etmek veya çalışmak isteyen yabancıların hangilerinin Turkuaz Kart Başvurusu‘nda bulunabileceği ve Başvuru Sistemi en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. 6735 sayılı Uluslarası İşgücü Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

Hangi Yabancılar Başvurabilir?
Malumunuz olduğu üzere Türkiye’deki tüm yabancılara Turkuaz Kart verilmeyecektir. Sadece belli vasıflardaki yabancılara bu kartın verileceği ve karta bağlı haklardan yararlanabileceği aşikardır. Bu yabancılar arasında yapılacak olan seçimlerde uygulanacak kriter şu şekilde olacaktır: Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda;

  • Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı,
  • Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi,

Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.

Turkuaz Kart Uygulaması Nasıl Olacaktır?
Akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.

Kanun metnini sadeleştirmek gerekirse, yabancının ya akademik anlamda (bilim, teknoloji vb) başarılı bir kişi olması ya da ülkemiz ekonomisine olumlu katkılarda bulunan işadamı bir yabancı olması gerekmektedir. Bu düzenleme ile amaç; 1) yabancı beyin göçünü ülkemize çekmek, 2) iktisadi olarak fayda sağlayacak yabancı yatırımcılara kolaylık sağlamaktır.

Turkuaz Kart Sistemi Nasıl İşler?
Turkuaz Kart, ilk üç (3) yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık (Çalışma Bakanlığı), geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir.

Geçiş süresi içinde Kanun’un 15. maddesi uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kart’ta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen (180) gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Yukarıda verdiğimiz kanun metninden de anlaşılacağı üzere Turkuaz Kart Sistemi öncelikle 3 yıllık bir geçiş dönemi ön görmektedir. Bu dönem sonunda yabancı uyruklu kişilerin bu hakları “Süresiz” olarak tanzim edilecektir. Tabi bu süre zarfından bu haktan mahrum edilmesine neden olacak herhangi bir suçun işlenmemesi gerekmektedir. Aksi halde yabancı bu hakkını kaybedecek ve turkuaz kart iptal 🔗 edilecektir.

Turkuaz Kart Ne Zaman?
İşgücü Kanunu resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olmasına rağmen henüz “uygulama yönetmeliği” hazırlanmış değildir. Bu sebeple henüz turkuaz kart başvuruları başlamamıştır. Yönetmeliğin yayımlanması halinde burada sizlere duyaracağız. Ayrıca Turkuaz Kart Başvurusunda Gerekli Olan belgeler hakkındaki sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz turkuaz kart gerekli belgeler 🔗 nelerdir?

Görüş, Soru ve Önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.